A Rába vízminőségét és ökológiai állapotát vizsgálják

A Rába vízminőségét és ökológiai állapotát vizsgálja egy magyar-osztrák együttműködéssel, európai uniós támogatással megvalósuló projekt.

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint az ezredforduló körül a Rába habzása komoly problémát jelentett Szentgotthárd térségében, megszüntetése érdekében az osztrák és a magyar szakemberek közös akcióprogramot dolgoztak ki és hajtottak végre. A mostani közös projekt célja annak megállapítása, hogy milyen hatással voltak az elmúlt évek beavatkozása a Rába folyóra és annak vízgyűjtő területére. A 2021 végéig az INTERREG V-A Ausztria Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 keretében megvalósuló projekt területe a Rába egészét felöleli Arzbergtől Győrig, valamint kiterjed a Rába jelentős mellékvízfolyásaira a Lapincs, Pinka, Sorok, Perint, Répcé patakok és Marcal folyó torkolati szakaszaira is.

 

A Rába vízminőségét és ökológiai állapotát vizsgálják

 

A szakemberek szerint, a vizsgálat egyrészt átfogó képet ad a folyót érő jelenlegi terhelésekről,  másrészt eredményei alapján újabb, a vízminőség javítását, az ökológiai egyensúly fenntartását szolgáló intézkedésekre vonatkozó javaslatok fogalmazódhatnak meg, amelyeket beépíthetnek a már elfogadott vízgyűjtő-gazdálkodási tervekbe. A tervek szerint a magyar és az osztrák szakemberek 51 mintavételi ponton egyszerre vesznek majd mintát, az ezekből nyert fizikai, kémiai és biológiai adatokat laboratóriumokban elemzik, a kapott eredményeket pedig a további javaslataikkal együtt a projekt kétnyelvű záródokumentumában összegzik.